Przejdź do treści

Biwak w Lubaniu

W dniach 07.07.2017 –14.07.2017 w Lubaniu k. Kościerzyny, na terenie „Akademii Przygoda”, podopieczni fundacji uczestniczyli w biwaku .

Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Gdańsk,  sponsorów prywatnych i firm możliwe było zorganizowanie wypoczynku dla 60 podopiecznych fundacji.

Szczególne podziękowania składamy organizatorom fundacji za wielki wkład pracy podczas przygotowania oraz realizacji biwaku.

Dziękujemy wychowawcom, którzy kosztem własnego wolnego czasu  podjęli się opieki nad dziećmi, a całość pracy wykonali nie pobierając wynagrodzenia.

Dziękujemy za okazane serce i wielkie zaangażowanie !