Przejdź do treści

O Nas

Fundacja DROGA

Fundacja Droga ustanowiona została Aktem Notarialnym Repertorium A 597/2003 z dnia 11.03.2003 roku. Do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana 13.05.2003 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000161036. Fundacja jest reprezentowana przez Zarząd. Oświadczenia woli powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych lub zmian majątku wymagają dla swojej ważności podpisów dwóch członków zarządu. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać pełnomocnik , jeśli jest powołany przez Zarząd.

Zarząd Fundacji stanowią:

 Tadeusz Len – Prezez Zarządu
Agnieszka Len – Wiceprezez Zarządu

Rada Fundacji:

Grajkowska Joanna
Pietrzak-Każarnowicz Barbara
Gospodarczyk Ryszarda

 

Cel działania Fundacji:

  • propagowanie i rozwój gospodarki i nauki
  • propagowanie i rozwój inicjatyw edukacyjnych , społecznych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem patologii społecznej
  • rozwój i propagowanie inicjatyw z zakresu opieki i pomocy społecznej , leczniczej i rehabilitacyjnej
  • propagowanie i rozwój inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, o charakterze ekologicznym
  • propagowanie inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki
  • propagowanie idei i inicjatyw w zakresie ochrony środowiska konsumenta

Fundacja jest organizacją działającą na zasadzie non-profit a całość pracy opiera się na pełnym wolontariacie. Podstawowym celem działalności organizacji jest szeroko pojęta pomoc społeczna ludziom bezdomnym i pokrzywdzonym przez los ze szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku , samotnych matek oraz dzieci ze środowisk patologicznych.

Statut Fundacji Droga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *